1. Przejdź do Treść
 2. Przejdź do Menu główne
Konkurs Literacki o Nagrodę FanFila Instytut Filologii Polskiej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Data publikacji w serwisie: 13 maja 2022 r.

Werdykt Jury XVI edycji Konkursu Literackiego o Nagrodę FanFila

W tegorocznej edycji konkursu udział wzięło ponad trzysta pięćdziesięcioro uczestniczek i uczestników. Konkursowe kategorie były cztery: poezja, proza, przekład literacki z języka angielskiego – oryginałem był fragment akademickiej powieści detektywistycznej Death in a Tenured Position pióra Amandy Cross – oraz etiuda filmowa. Jurorzy konkursu otrzymali do oceny 147 zestawów wierszy, 106 prac prozatorskich, 97 przekładów i 5 etiud.

Jury konkursu w składzie: prof. UAM dr hab. Irena Górska, dr Krzysztof Hoffmann, prof. UAM dr hab. Marcin Jaworski, dr Sylwia Karolak, prof. dr hab. Ewa Kraskowska, prof. UAM dr hab. Ewa Rajewska – przewodnicząca jury, prof. UAM dr hab. Marcin Telicki i prof. UAM dr hab. Elżbieta Winiecka przyznało następujące nagrody, w każdej z dziedzin osobne i równorzędne:

W dziedzinie poezji: 

 1. dla Pani Natalii Roguz z Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Łódzkiej w Łodzi, uczennicy Prof. Pawła Kowalczyka, za cykl wierszy zatytułowany Kresomózgowia1200 zł;
 2. dla Pani Marianny Cholewickiej z XXXVIII Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Poznaniu, uczennicy Prof. Wojciecha Kobusa, za cykl wierszy zatytułowany Kindersztuba800 zł;
 3. dla Pani Aleksandry Majówki z I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie, podopiecznej Pani Marzanny Majówki, za cykl wierszy pt. Znużenie materiału500 zł.

Jury przyznało także dwa wyróżnienia poetyckie: 

 1. dla Pani Zofii Gólskiej z Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców im. bł. Natalii Tułasiewicz w Poznaniu, uczennicy Prof. Joanny Tritt;
 2. dla Pana Michała Korka z XV Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu, ucznia Prof. Aleksandry Dymskiej.

W dziedzinie prozy:

 1. dla Pana Błażeja Szynala z I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu, ucznia Prof. Magdaleny Pacholik, za prozę pt. Pan Jeż1200 zł;
 2. dla Pani Aliny Faliush z VII Liceum Ogólnokształcącego im. Dąbrówki w Poznaniu, uczennicy Prof. Renaty Ayeb, za prozę pt. Piotrek800 zł;
 3. dla Pani Wiktorii Grali z Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej, uczennicy Prof. Eweliny Otworowskiej, za prozę pt. Matczyność500 zł. 

Jury przyznało także dwa równorzędne wyróżnienia prozatorskie: 

 • dla Pani Antoniny Titkow z XXXV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa w Warszawie, podopiecznej Pani Joanny Titkow, za prozę pt. Piach pod skórą;
 • dla Pani Martyny Cankudi z XXXIII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Sportowymi w Poznaniu, której opiekunem literackim był Pan Adam Cankudis, za prozę pt. Walizka.

W dziedzinie przekładu: 

 1. dla Pani Heleny Sitarek z Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Uniwersytetu Łódzkiego im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata w Łodzi, uczennicy Prof. Ewy Gdak – 1200 zł;
 2. dla Pana Stanisława Adamowicza z I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie, ucznia Prof. Doroty Sędłak – 800 zł;
 3. dla Pana Jakuba Dobosiewicza z II Liceum Ogólnokształcącego im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu, ucznia Prof. Ewy Krygier‑Court – 500 zł.

W dziedzinie etiudy filmowej: 

 1. dla Pani Anny Brody z I Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie, uczennicy Prof. Małgorzaty Witczak, za etiudę pt. Koszmar w głowie1200 zł;
 2. dla Pana Iwo Wótkiewicza, Pana Krzysztofa Jareckiego i Pana Mateusza Siwka z I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Koninie, uczniów Prof. Arlety Wydrzyńskiej-Roszak, za etiudę pt. Rewers800 zł;
 3. dla Pana Jacka Karbowiaka, Pani Anieli Kołodzińskiej i Pana Krzysztofa Mazura z Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni, uczniów Prof. Renaty Czai, za etiudę pt. Treny 500 zł. 

 

Ponadto dodatkowe nagrody przyznały Jury studenckie:

Studenci specjalności artystycznoliterackiej w kategorii poezji nagrodzili Panią Natalię Roguz z Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Łódzkiej w Łodzi, uczennicę Prof. Pawła Kowalczyka, za cykl wierszy zatytułowany Kresomózgowia. Przyznali także wyróżnienie dla Pana Jakuba Kostyły z Liceum Ogólnokształcącego nr XII im. Bolesława Chrobrego we Wrocławiu, ucznia Prof. Magdaleny Gumienny-Nowak.

Studenci specjalności kuratorstwo literatury w kategorii prozy przyznali następujące nagrody:

 1. dla Pani Zofii Beszterdy z III Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jana Kantego w Poznaniu, podopiecznej Pana Rafała Beszterdy, za prozę pt. Coś ty zrobiła, Stawińska?;
 2. ex aequo dla Pana Błażeja Szynala z I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu, ucznia Prof. Magdaleny Pacholik, za prozę pt. Pan Jeż, oraz dla Pani Sary Neuman z IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica w Sosnowcu, której opiekunką literacką była Pani Aleksandra Milka‑Neuman, za prozę pt. Kontrola.

  Jury przyznało także wyróżnienie dla Pani Mileny Puły z II Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie, podopiecznej Pani Doroty Puły, za prozę pt. Końcem będzie Wieża.

Studenci specjalności przekładowej w kategorii translatorskiej nagrodzili Panią Helenę Sitarek z Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Uniwersytetu Łódzkiego im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata w Łodzi, uczennicę Prof. Ewy Gdak.

Studenci specjalności komunikacja medialna w kategorii etiudy filmowej przyznali następujące nagrody:

 1. dla Pani Anny Brody z I Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie, uczennicy Prof. Małgorzaty Witczak, za etiudę pt. Koszmar w głowie;
 2. dla Pana Jacka Karbowiaka, Pani Anieli Kołodzińskiej i Pana Krzysztofa Mazura z Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni, uczniów Prof. Renaty Czai, za etiudę pt. Treny;
 3. dla Pana Iwo Wótkiewicza, Pana Krzysztofa Jareckiego i Pana Mateusza Siwka z I Liceum Ogólnokształcącego Tadeusza Kościuszki w Koninie, uczniów Prof. Arlety Wydrzyńskiej-Roszak, za etiudę pt. Rewers.

 

Wszystkim uczestniczkom i uczestnikom konkursu oraz ich opiekunom literackim serdecznie gratulujemy!

Werdykt Jury XVI edycji Konkursu Literackiego o Nagrodę FanFila.PDF