1. Przejdź do Treść
 2. Przejdź do Menu główne
Konkurs Literacki o Nagrodę FanFila Instytut Filologii Polskiej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Data publikacji w serwisie: 17 kwietnia 2024 r.

Werdykt Jury XVIII edycji Konkursu Literackiego o Nagrodę FanFila

W tegorocznej edycji konkursu udział wzięło 399 uczestniczek i uczestników, którzy nadesłali czterysta siedemdziesiąt cztery prace. Konkursowe kategorie były cztery: poezja, proza, przekład literacki z języka angielskiego – oryginałem był fragment autobiografii Incidents in the Life of a Slave Girl, Written by Herself (1861) Lindy Brent [Harriet Jacobs] – oraz etiuda filmowa. Jurorzy konkursu otrzymali do oceny 179 zestawów wierszy, 125 prac prozatorskich, 154 przekłady i 16 etiud filmowych.

Jury konkursu w składzie: dr Krzysztof Hoffmann, prof. UAM dr hab. Marcin Jaworski, dr Emilia Kledzik, prof. dr hab. Zbigniew Kopeć, prof. dr hab. Ewa Kraskowska, dr hab. Lucyna Marzec, prof. UAM dr hab. Ewa Rajewska – przewodnicząca jury oraz prof. UAM dr hab. Marcin Telicki przyznało następujące nagrody, w każdej z dziedzin osobne i równorzędne:

 

W dziedzinie poezji: 

I. dla Pana Grzegorza Legawskiego z I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starogardzie Gdańskim, podopiecznego Pani Małgorzaty Legawskiej, za cykl wierszy zatytułowany Wykrzyknik ulicy 1200 zł;

II. dla Pani Mai Rybarczyk z III Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jana Kantego w Poznaniu, podopiecznej Pani Agnieszki Rybarczyk, za cykl wierszy zatytułowany Ostatnie żale 800 zł;

III. dla Pani Martyny Antczak z I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Jarocinie, uczennicy Prof. Hanny Szałkowskiej, za cykl wierszy zatytułowany Moje byłe i inne stworzenia magiczne500 zł.

 

W dziedzinie prozy:

I. dla Pana Jakuba Kroka z I Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie, podopiecznego Pani Agnieszki Krok, za prozę pt. Rozbitek1200 zł;

II. dla Pani Anity Jeryś z Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Kleczewie, uczennicy Prof. Pauliny Radeckiej-Struglińskiej, za prozę pt. Biblioteka śle pozdrowienia! 800 zł;

III. ex aequo dla Pani Zuzanny Włodarczyk z V Liceum Ogólnokształcącego im. Klaudyny Potockiej w Poznaniu, uczennicy Prof. Marii Malujdy-Koźlarek, za prozę pt. Pulvis et umbra sumus250 zł, oraz dla Pani Alicji Stanickiej z I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, uczennicy Prof. Aldony Kopinke, za prozę pt. Klara i Thanatos 250 zł.

Jury przyznało także trzy równorzędne wyróżnienia prozatorskie: 

 • dla Pani Magdaleny Krzemianowskiej z VI Liceum Ogólnokształcącego im. Wacława Sierpińskiego w Gdyni, podopiecznej Pani Agnieszki Krzemianowskiej, za prozę pt. Autyzm to nowy zespół Downa;
 • dla Pani Angeliki Dawidowskiej z Zespołu Szkół Kreowania Wizerunku w Gdańsku, podopiecznej Pani Grażyny Dawidowskiej, za prozę pt. Dom, w którym zamieszkał żal;
 • dla Pani Kamili Nędzkiej z Liceum Ogólnokształcącego im. Oswalda Balzera w Zakopanem, podopiecznej Pani Moniki Nędzkiej, za prozę pt. Pierze na puchu.

 

W dziedzinie przekładu:

I. dla Pani Aleksandry Jung z II Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Sopocie, uczennicy Prof. Eweliny Ziembińskiej, za przekład fragmentu autobiografii Lindy Brent [Harriet Jacobs], zatytułowany Zdarzenia z życia niewolnicy, spisane przez nią samą1200 zł;

II. ex aequo dla Pani Agnieszki Bury z Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej, uczennicy Prof. Eweliny Otworowskiej – 400 zł, oraz Pani Moniki Hanyż z Liceum Ogólnokształcącego św. Marii Magdaleny w Poznaniu, uczennicy Prof. Anny Domaradzkiej – 400 zł;

III. dla Pani Anny Jankowskiej z Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu, uczennicy Prof. Agnieszki Zakrzewskiej – 500 zł.

 

W dziedzinie etiudy filmowej:

I. dla Pani Gabrieli Wótkiewicz z I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Koninie, podopiecznej Pani Anety Wótkiewicz-Zaporskiej, za scenariusz i reżyserię etiudy To nie żarty1200 zł;

II. dla Pana Kacpra Kocińskiego z I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, podopiecznego Pana Jędrzeja Kocińskiego, za reżyserię, scenariusz i montaż etiudy Chłopi800 zł;

III. dla Pani Martyny Hajnc z Liceum Ogólnokształcącego św. Marii Magdaleny w Poznaniu, uczennicy Prof. Tomasza Kowalskiego, za reżyserię, scenariusz, animację i muzykę etiudy Young Werter500 zł.

  

Ponadto dodatkowe nagrody przyznały Jury studenckie:

 • Studenci i studentki specjalności artystycznoliterackiej w kategorii poezji nagrodzili Pana Grzegorza Legawskiego z I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starogardzie Gdańskim, podopiecznego Pani Małgorzaty Legawskiej, za cykl wierszy zatytułowany Wykrzyknik ulicy. Przyznali także wyróżnienie dla Pani Mai Rybarczyk z III Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jana Kantego w Poznaniu, podopiecznej Pani Agnieszki Rybarczyk, za cykl wierszy zatytułowany Ostatnie żale.
 • Studentki i studenci specjalności kuratorstwo literatury przyznali nagrodę w kategorii prozy dla Pana Stanisława Ogłódka z I Zespołu Ogólnokształcących Szkół Społecznych im. S. Konarskiego STO w Katowicach, ucznia Prof. Tomasza Pawlusa, za prozę pt. Data ważności. Jury przyznało także dwa wyróżnienia: dla Pani Kai Różyckiej z Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, uczennicy Prof. Zofii Głowackiej, za prozę pt. kONrad, oraz dla Pani Melisy Mocny z Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej, uczennicy Prof. Eweliny Otworowskiej, za prozę pt. Kolory.
 • Studenci i studentki specjalności przekładowej w kategorii translatorskiej nagrodzili Panią Monikę Hanyż z Liceum Ogólnokształcącego św. Marii Magdaleny w Poznaniu, uczennicę Prof. Anny Domaradzkiej, za przekład fragmentu autobiografii Lindy Brent [Harriet Jacobs], zatytułowany Przypadki z życia Niewolnicy, przez nią samą spisane.
 • Studentki i studenci specjalności komunikacja medialna w kategorii etiudy filmowej przyznali następujące nagrody:
  I. dla Pani Martyny Hajnc z Liceum Ogólnokształcącego św. Marii Magdaleny w Poznaniu, uczennicy Prof. Tomasza Kowalskiego, za reżyserię, scenariusz, animację i muzykę filmu Young Werter;
  II. dla Pana Kacpra Sobczaka i Pana Bartosza Karbowiaka z Zespołu Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni, uczniów Prof. Renaty Bianek, za etiudę pt. W pustym mieszkaniu;
  III. dla Pani Kaliny Wojciechowskiej z Liceum Ogólnokształcącego im. gen. J. Wybickiego w Śremie, uczennicy Prof. Marty Statuckiej, za etiudę pt. Grzech czy nie grzech.

 

Wszystkim uczestniczkom i uczestnikom konkursu oraz ich opiekunom literackim serdecznie gratulujemy!

Nagranie z uroczystości można obejrzeć tu.

Werdykt Jury XVIII edycji Konkursu Literackiego o Nagrodę FanFila.PDF