FAQ

Na tej stronie można znaleźć odpowiedzi na najczęściej zadawane nam – mailowo i za pośrednictwem FB – pytania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czy można startować w więcej niż jednej kategorii?

Tak, można zgłaszać prace w więcej niż jednej kategorii. Regulamin nie przewiduje żadnych ograniczeń.

Czy konieczne jest zgłoszenie opiekuna literackiego?

Tak, wskazanie opiekuna literackiego jest konieczne. Może to być nauczyciel szkolny, wychowawca w domu kultury, możliwe jest także zgłoszenie jako opiekuna literackiego rodzica lub opiekuna prawnego.

Dlaczego w oświadczeniach i dodatkowych danych niezbędne jest podanie tak wielu danych osobowych?

Wszystkie dane osobowe, podania których wymagamy w oświadczeniach (imię i nazwisko, PESEL, miejsce zamieszkania, numer telefonu) są niezbędne, aby dokumenty te miały moc prawną, a wraz z dodatkowymi danymi wskazanymi w Regulaminie Konkursu (adres e-mail, adres szkoły i klasa) mają nam umożliwić weryfikację tożsamości uczestników, do czego prawo zastrzegamy sobie we wspomnianym Regulaminie. Dane osobowe są zbierane tylko na potrzeby Konkursu i są przechowywane z zachowaniem odpowiednich środków ostrożności i zabezpieczeń.

Kim jest opiekun literacki?

Opiekun literacki to osoba sprawująca opiekę merytoryczną nad uczestnikiem konkursu i jego twórczością. Może być nauczycielem szkolnym, wychowawcą w domu kultury, może też być rodzicem uczestnika.

Jak zmniejszyć wielkość pliku wideo i zapisać go w formacie mp4?

Link do artykułu