1. Przejdź do Treść
 2. Przejdź do Menu główne
Konkurs Literacki o Nagrodę FanFila Instytut Filologii Polskiej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Data publikacji w serwisie: 19 kwietnia 2023 r.

Werdykt Jury XVII edycji Konkursu Literackiego o Nagrodę FanFila

W tegorocznej edycji konkursu udział wzięło czterysta dwoje uczestniczek i uczestników, którzy nadesłali czterysta sześćdziesiąt sześć prac. Konkursowe kategorie były cztery: poezja, proza, przekład literacki z języka angielskiego – oryginałem był wiersz Michaela Dany Gioia Words z tomu Interrogations at Noon: Poems (2001) – oraz etiuda filmowa. Jurorzy konkursu otrzymali do oceny 172 zestawy wierszy, 137 prac prozatorskich, 144 przekłady i 13 etiud filmowych.

Jury konkursu w składzie: prof. UAM dr hab. Irena Górska, dr Krzysztof Hoffmann, prof. UAM dr hab. Marcin Jaworski, dr Sylwia Karolak, prof. dr hab. Ewa Kraskowska, prof. UAM dr hab. Ewa Rajewska – przewodnicząca jury, prof. UAM dr hab. Marcin Telicki i prof. dr hab. Elżbieta Winiecka przyznało następujące nagrody, w każdej z dziedzin osobne i równorzędne:

W dziedzinie poezji: 

I. dla Pani Amelii Lubik z Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Emilii Sczanieckiej w Pniewach, podopiecznej Pani Darii Paroń, za cykl wierszy zatytułowany Klimat oceaniczny1200 zł;

II. dla Pani Jagody Groszek z I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnobrzegu, uczennicy Prof. Renaty Dąbrowskiej – 800 zł;

III. dla Pani Marianny Cholewickiej z XXXVIII Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Poznaniu, podopiecznej Pani Elżbiety Cholewickiej, za cykl wierszy zatytułowany Morgensztern500 zł.

Jury przyznało także wyróżnienie poetyckie: 

 • dla Pana Hugona Woźniaka z I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ucznia Prof. Krystiana Grądeckiego, za cykl wierszy zatytułowany W Lete.

W dziedzinie prozy:

I. dla Pani Aleksandry Nowickiej z I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Piotra Skargi w Szamotułach, uczennicy Prof. Agnieszki Sługockiej, za prozę pt. Iluminacje1200 zł;

II. dla Pani Amelii Lubik z Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Emilii Sczanieckiej w Pniewach, podopiecznej Pani Darii Paroń, za prozę pt. Panie Edwardzie800 zł;

III. dla Pani Gabrieli Biskupskiej z Zespołu Szkół Społecznych „Splot” z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Karskiego w Nowym Sączu, podopiecznej Pani Izabeli Biskupskiej, za prozę pt. Autobus500 zł.

Jury przyznało także dwa równorzędne wyróżnienia prozatorskie: 

 • dla Pani Kamili Chmaj z II Liceum Ogólnokształcącego im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu, podopiecznej Pani Aleksandry Chmaj, za prozę pt. Stare dobre metody;
 • dla Pana Kacpra Millera z Liceum Ogólnokształcącego im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu, podopiecznego Pani Elżbiety Miller, za prozę pt. Szklane kurniki.

W dziedzinie przekładu:

I. ex aequo dla Pani Agaty Kurpisz z I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, podopiecznej Pana Kamila Kurpisza – 1000 zł, oraz dla Pani Heleny Sitarek z Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Uniwersytetu Łódzkiego im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata w Łodzi, uczennicy Prof. Ewy Gdak – 1000 zł;

II. miejsca nie przyznano;

III. dla Pani Julii Łabędy z Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni, uczennicy Prof. Renaty Czai – 500 zł.

W dziedzinie etiudy filmowej:

I. dla Pani Anieli Kołodzińskiej i Pana Kacpra Sobczaka z Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni, uczniów Prof. Renaty Czai, za etiudę pt. Lilije1200 zł;

II. dla Pani Alicji Rychlewicz i Pani Julii Tomali z III Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jana Kantego w Poznaniu, podopiecznych Pani Agnieszki Tomali, za etiudę pt. W krainie snów800 zł;

III. dla Pani Marii Błaszkiewicz oraz Grupy Filmowej ŻYRAFA z III Liceum Ogólnokształcącego im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni, podopiecznych Pani Maury Zaworskiej oraz Prof. Małgorzaty Olszowej, za etiudę pt. Jan Kochanowski – fraszka „Na lipę”500 zł.

Jury przyznało także trzy równorzędne wyróżnienia w dziedzinie etiudy filmowej: 

 • dla Pani Marii Błaszkiewicz oraz Grupy Filmowej ŻYRAFA z III Liceum Ogólnokształcącego im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni, podopiecznych Pani Maury Zaworskiej oraz Prof. Małgorzaty Olszowej, za etiudę pt. Kerstin Gier, „Podniebny”;
 • dla Pana Hugona Woźniaka z I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ucznia Prof. Krystiana Grądeckiego, za etiudę pt. Wysokie cienie;
 • dla Pana Maksymiliana Pertka z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile, ucznia Prof. Inocenty Rogusz, za etiudę pt. Makbet the Movie.

 Ponadto dodatkowe nagrody przyznały Jury studenckie:

 • Studenci i studentki specjalności artystycznoliterackiej w kategorii poezji nagrodzili Panią Mariannę Cholewicką z XXXVIII Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Poznaniu, podopieczną Pani Elżbiety Cholewickiej, za cykl wierszy zatytułowany Morgensztern. Przyznali także wyróżnienie dla Pani Dobrochny Kołoczek z V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie, uczennicy Prof. Edyty Jantos, za cykl wierszy zatytułowany pokój/niepokój.
 • Nagrody w kategorii poetyckiej przyznało także jury studentek i studentów kierunku Sztuka pisania. Nagrodzili Panią Mariannę Cholewicką z XXXVIII Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Poznaniu, podopieczną Pani Elżbiety Cholewickiej, za cykl wierszy zatytułowany Morgensztern. Wyróżnili Panią Hannę Smal z II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy, podopieczną Pani Patrycji Styczeń-Smal, za wiersz Choćbym była Safoną.
 • Studenci i studentki specjalności kuratorstwo literatury w kategorii prozy przyznali następujące nagrody:
  I. ex aequo dla Pani Zuzanny Menard z I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu, podopiecznej Pani Joanny Menard za prozę pt. Trudka, oraz dla Pani Marleny Witczak z Zespołu Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w Lesznie, podopiecznej Pani Zofii Witczak, za prozę pt. Mapa miejsc szczęśliwych;
  II. miejsca nie przyznano;
  III. dla Pani Liliany Raweckiej z Liceum Ogólnokształcącego Spark Academy w Poznaniu, uczennicy Prof. Jagody Kurnikowskiej, za prozę pt. Labirynt.

Jury przyznało także trzy wyróżnienia: dla Pani Darii Rogowskiej z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kleczewie, uczennicy Prof. Pauliny Radeckiej-Struglińskiej, za prozę pt. Czerwony konik na biegunach; dla Pani Aleksandry Nowickiej z I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Piotra Skargi w Szamotułach, uczennicy Prof. Agnieszki Sługockiej, za prozę pt. Iluminacje; oraz dla Pana Jakuba Kroka z I Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie, podopiecznego Pani Agnieszki Maciaś-Krok, za prozę pt. Teatr. Spojrzenia.

 • Studentki specjalności przekładowej w kategorii translatorskiej nagrodziły Panią Julię Łabędę z Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni, uczennicę Prof. Renaty Czai.
 • Studentki i studenci specjalności komunikacja medialna w kategorii etiudy filmowej przyznali następujące nagrody:
  I. dla Pani Marii Błaszkiewicz oraz Grupy Filmowej ŻYRAFA z III Liceum Ogólnokształcącego im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni, podopiecznych Pani Maury Zaworskiej oraz Prof. Małgorzaty Olszowej, za etiudę pt. Kerstin Gier, „Podniebny”;
  II. dla Pana Hugona Woźniaka z I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ucznia Prof. Krystiana Grądeckiego, za etiudę pt. Wysokie cienie;
  III. dla Pani Anieli Kołodzińskiej i Pana Kacpra Sobczaka z Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni, uczniów Prof. Renaty Czai, za etiudę pt. Lilije.

Jury przyznało także dwa wyróżnienia: dla Pani Wiktorii Grali, Pani Judyty Wrzaskowskiej i Pani Marii Nowickiej z Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej, uczennic Prof. Eweliny Otworowskiej, za etiudę pt. Drugi pokój, oraz dla Pani Marii Błaszkiewicz oraz Grupy Filmowej ŻYRAFA z III Liceum Ogólnokształcącego im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni, podopiecznych Pani Maury Zaworskiej oraz Prof. Małgorzaty Olszowej, za etiudę pt. Jan Kochanowski – fraszka „Na lipę”.

 

Wszystkim uczestniczkom i uczestnikom konkursu oraz ich opiekunom literackim serdecznie gratulujemy.

Werdykt Jury XVII edycji Konkursu Literackiego o Nagrodę FanFila.PDF

Nagranie z uroczystości można obejrzeć tu.